PORTAL DE TRANSPARÈNCIA

Òrgans de Govern

Els òrgans de Govern del Consorci venen definits pels seus Estatuts.

El Consell General:

  • Quatre representants de l’Ajuntament de Viladecans
  • Quatre representants de l’Institut Català del Sòl

La Comissió executiva:

  • Un representant de l’Ajuntament de Viladecans
  • Un representant de l’Intitut Català del Sòl

Consell General

President del Consorci

Sr. Carles Ruiz i Novella

Alcalde-President Ajuntament Viladecans

Sr. Ricard Calle Martínez

3r Tinent. Planificació territorial i esports

Sr. Enric Serra del Castillo

Director de l’Àrea de Planificació Territorial

Sra. Joana Sánchez Morillo

6a Tinenta. Serveis Generals d’Empreses i Innovació

Sr. Agusti Serra i Monté

Secretari d’Habitat Urbà i Territori. Generalitat de Catalunya

Sra. Mercè Conesa Pagès

Directora de l’Institut Català del Sòl

Sr. Albert Civit i Fons

Gerent de l’Institut Català del Sòl

Sra. Elisabet Cirici i Amell

 

Directora d’operacions de l’Institut Català del Sòl

Comissió Executiva

Emili Galisteo Rodriguez

Gerent de l’Empresa Municipal VIMED

Ramon Forcada Pons

Director de la Direcció d’Anàlisi Estratègica de l’Institut Català del Sòl

Secretària del Consorci

Alicia Valle Cantalejo

Relació de llocs de treball del personal laboral i eventual

Protocol Prevenció-Intervenció assatjament i violència en el treball:

Pressupostos

Auditories