PORTAL DE TRANSPARÈNCIA

Òrgans de Govern

Els òrgans de Govern del Consorci venen definits pels seus Estatuts.

El Consell General:

  • Quatre representants de l’Ajuntament de Viladecans
  • Quatre representants de l’Institut Català del Sòl

La Comissió executiva:

  • Un representant de l’Ajuntament de Viladecans
  • Un representant de l’Intitut Català del Sòl

Consell General

President

Sr. Carles Ruiz i Novella

Alcalde de Viladecans

Sr. Ricard Calle Martínez

1er. Tinent d’Alcalde. President de l’àmbit de Sostenibilitat Ecològica, Ocupació, Economia. Tinent d’Alcalde de: l’Àrea de Planificació Territorial i Esports Servei d’Estrategia 2030 i Xarxes Institucionals

Sra. Joana Sánchez Morillo

7a. Tinenta d’Alcalde. Vicepresidenta Ámbit de Presidència i Ciutat 2030

Sr. Enric Serra del Castillo

Director de l’Àrea de Planificació Territorial

Presidenta del Consorci

Sra. Maria Sisternas Tusell

Directora de l’Institut Català del Sòl

Sra. Elisabet Cirici i Amell

Directora d’operacions de l’Institut Català del Sól

Sr. Gonçal Marques Signer

Director d’operacions de l’Institut Català del Sól

Sr. Agusti Serra i Monté

Director General d’Ordenació del Territori i Urbanisme

Comissió Executiva

Emili Galisteo Rodriguez

Gerent de l’Empresa Municipal VIMED

Ramon Forcada Pons

Director de la Direcció d’Anàlisi Estratègica de l’Institut Català del Sòl

Secretària del Consorci

Alicia Valle Cantalejo

Relació de llocs de treball del personal laboral i eventual

Protocol Prevenció-Intervenció assatjament i violència en el treball: