Serral Llarg i Can Sabadell

Serral Llarg i Can Sabadell

Autor del projecte

Consorci Urbanístic per al desenvolupament dels sectors Ca n’Alemany, Can Sabadell i Serral Llarg, del terme municipal de Viladecans, DELTABCN.

Domicili social
Ajuntament de Viladecans
C/. Jaume Abril, 2
08840 Viladecans

Correspondència
Consorci Urb. dels Sectors de Ca n’Alemany, Can Sabadell i Serrall Llarg, al terme municipal de Viladecans
Oficines Vimed
c/. Pompeu Fabra, 50 Baixos
08840 – Viladecans
Tel. 93 637 30 55

Contacte
Adreça electrònica: info@deltabcn.cat
Tel. 93 637 30 55

Objecte del projecte

Delimitar i ordenar sectors d’interès supramunicipal per a la implantació d’activitat econòmica i desclassificar sòls situats a l’entorn dels espais naturals protegits del delta del Llobregat.

Situació, estat actual

En data 12.1.2016 es va aprovar definitivament (DOGC 17.2.2016) el Pla Director Urbanístic dels àmbits d’activitat econòmica del Delta del Llobregat, que té com a objectiu delimitar i ordenar sectors d’interès supramunicipal per a la implantació d’activitat econòmica i desclassificar sòls situats a l’entorn dels espais naturals protegits del delta del Llobregat i del parc agrari del Baix Llobregat.

Entre els 5 sectors que delimita i ordena, es troben els sectors de Can Sabadell (terciari i industrial) i Serral Llarg (turístic i hoteler) del terme municipal de Viladecans.

Can Sabadell:

  • Superfície sector: 26,08 Ha
  • Sòl públic / sistemes:  11,42 Ha / 44%
  • Sòl privat / zones: 14,66 Ha / 56%
  • Sostre total: 180.000 m2st

Serral Llarg:

  • Superfície sector: 27,79 Ha
  • Sòl públic / sistemes: 16,08 Ha / 44%
  • Sòl privat / zones: 11,71 Ha / 56%
  • Sostre total: 60.000 m2st

Expedients relacionats

No hi ha cap expedient.

Galeria multimèdia