Nova passarel·la per a vianants i bicicletes de connexió entre el carrer Llobatona i el sector Ca n’Alemany de Viladecans

Nova passarel·la per a vianants i bicicletes de connexió entre el carrer Llobatona i el sector Ca n’Alemany de Viladecans

Autor del projecte

Manuel Reventós i Rovira
Enginyeria Reventós
Juny_2016

Objecte del projecte

L’objectiu del Consorci és urbanitzar el triangle comprés entre el límit amb Gavà, la via d’ADIF/Riera de Sant Llorenç i la C-32. Com a trets característics, el triangle és travessat pel bell mig per l’accés Viladecans-Sud de la C-32 i en la punta nord-est per la carretera B-204.

Per materialitzar la nova configuració de l’Accés de vehicles Viladecans-Sud i la seva connexió amb el Parc Aeroespacial situat a diferent nivell està prevista l’actuació definida en el projecte “Nou viaducte d’accés al parc aeroespacial. sector de ca n’Alemany de Viladecans”.

Per connectar els vianants i els ciclistes entre aquesta nova zona urbanitzada i la ciutat consolidada al altre costat les vies del de la línia de Ferrocarrils del Corredor del Mediterrani es fa necessària la construcció d’una passarel·la.

Situació, estat actual

L’àrea on s’actua és al terme municipal de Viladecans a la part oest del municipi. Els terrenys de la zona d’actuació estan situats al nord i al sud de la línia de Ferrocarrils del Corredor del Mediterrani d’ADIF en dos àmbits molt diferenciats. Al sud es troba el sector de ca n’ Alemany, on es troba el nomenat  Parc Lineal. Al nord hi ha el carrer Llobatona en una zona fonamentalment industrial. Entre el costat de mar del carrer Llobatona i les vies hi ha la deixalleria de Viladecans.

_A0A8863

Obres

Adjudicatari Obra: COPCISA, S.A.

Serveis de Direcció Obra: Simón i Blanco, SLP

Serveis de Coord. Seg. i Salut: MACLA, S.L. Servicios de Ingeniería y Prevención, S.L.

Inici de les Obres: 25 de maig de 2018

Expedients relacionats

Informació

Número d’expedient: POS_21/17

Procediment i tramitació

Òrgan de contractació: Consorci urbanístic per al desenvolupament dels sectors Ca n'Alemany, Can Sabadell i Serral Llarg, del terme municipal de Viladecans, DeltaBCN

Codi d’expedient: POS_21/17

Tramitació d’expedient: Ordinari

Tipus de contracte: Serveis

Procediment de licitació: Obert - No subjecte a regulació harmonitzada

Dades del contracte

Descripció de la prestació:

Execució dels treballs de neteja viària dels àmbits d’urbanització 1, 2, 3, 4, i 5 del sector PPU-01 de Ca n’Alemany de Viladecans.

Localització: Viladecans

Pressupost: 93.000.-€ (exclòs IVA)

Durada del contracte: 6 mesos

Valor estimat del contracte: 186.000-€ (exclòs IVA)

Dades de formalització

Data d’adjudació del contracte: 28/11/2017

Data de formalització del contracte: 04/12/2017

Número d’ofertes rebudes: 2

Dades de l'adjudicatari

INNOVIA COPTALIA, S.A.

A-63001705
c/. Orense, 16
28020 – MADRID

Documentació del contracte

Informació

Número d’expedient: POO_20/17

Procediment i tramitació

Òrgan de contractació: Consorci urbanístic per al desenvolupament dels sectors Ca n'Alemany, Can Sabadell i Serral Llarg, del terme municipal de Viladecans, DeltaBCN

Codi d’expedient: POO_20/17

Tramitació d’expedient: Ordinari

Tipus de contracte: Serveis

Procediment de licitació: Obert - No subjecte a regulació harmonitzada

Dades del contracte

Descripció de la prestació:

Contractació d’equip pluridisciplinar per a executar les tasques de Direcció de les obres contingudes al Projecte Nova Passarel·la per a vianants i bicicletes de connexió entre el carrer Llobatona i el sector Ca n’Alemany de Viladecans.

Localització: Viladecans

Pressupost: 50.000,00.-€ (exclòs IVA)

Durada del contracte: 8 mesos

Valor estimat del contracte: 50.000,00.-€ (exclòs IVA)

Dades de formalització

Data d’adjudació del contracte: 16/03/2018

Data de publicacio: 20/07/2017

Data de formalització del contracte: 10/04/2018

Número d’ofertes rebudes: 3

Dades de l'adjudicatari

SBS SIMON I BLANCO, SLP

B-64168933
C/ Zamora, 45, Local 5
08005 BARCELONA

Documentació del contracte

Informació

Número d’expedient: POO_19/17

Procediment i tramitació

Òrgan de contractació: Consorci urbanístic per al desenvolupament dels sectors Ca n'Alemany, Can Sabadell i Serral Llarg, del terme municipal de Viladecans, DeltaBCN

Codi d’expedient: POO_19/17

Tramitació d’expedient: Ordinari

Tipus de contracte: Obres

Procediment de licitació: Obert

Dades del contracte

Descripció de la prestació:

Execució de les obres contingudes al Projecte Nova Passarel·la per a vianants i bicicletes de connexió entre el carrer Llobatona i el sector Ca n’Alemany, a Viladecans

Localització: Viladecans

Pressupost: 921.623,60.-€ (exclòs IVA)

Durada del contracte: 8 mesos

Valor estimat del contracte: 921.623,60.-€ (exclòs IVA)

Dades de formalització

Data d’adjudació del contracte: 16/03/2018

Data de publicacio: 20/07/2017

Data de formalització del contracte: 10/04/2018

Número d’ofertes rebudes: 3

Dades de l'adjudicatari

COPCISA, S.A.

C/. Navas de Tolosa, 161
08224 TERRASSA
CIF: A-08190696

Documentació del contracte

Galeria multimèdia