Ca n’Alemany

Ca n’Alemany

Autor del projecte

Consorci Urbanístic per al desenvolupament dels sectors Ca n’Alemany, Can Sabadell i Serral Llarg, del terme municipal de Viladecans, DELTABCN.

Domicili social
Ajuntament de Viladecans
C/. Jaume Abril, 2
08840 Viladecans
Correspondència
Edifici Canada
Carrer Tecnologia 17, pl baixa
08840 Viladecans
Contacte
Adreça electrònica: info@deltabcn.cat
Tel. 93 637 30 55

Objecte del projecte

Delimitar, ordenar i urbanitzar sectors d’interès supramunicipal per a la implantació d’activitat económica. Can Alemany estaría constituït per gairebé 55 hectàrees dedicades al sector d’activitat industrial, terciària i logística.

Situació, estat actual

Aquest sector d’activitat industrial, terciària i logística, ocupa una superfície triangular de gairebé 55 hectàrees, emmarcada per l’autovia C-32 i la línia ferroviària. La proximitat a l’estació de tren, a l’aeroport del Prat i al port de Barcelona han estat un dels principals atractius per a captar les empreses multinacionals com Desigual, Recambios Marinos, American Axle Manufacturing i Neinver.

El planejament vigent preveu tres àmbits de desenvolupament:

Polígon d’Actuació PA-01:

 • Superfície sector: 5,52 Ha
 • Sòl públic / sistemes:  3,23 Ha / 58,55%
 • Sòl privat / zones: 2,29 Ha / 41,45%
 • Sostre total: 25.171 m2st

Polígon d’Actuació PA-02:

 • Superfície sector: 6,26 Ha
 • Sòl públic / sistemes: 3,71 Ha / 59,23%
 • Sòl privat / zones: 2,55 Ha / 40,77%
 • Sostre total: 28.063 m2st

Sòl urbanitzable, PPU-01:

 • Superfície sector: 42,39 Ha
 • Sòl públic / sistemes: 24,97 Ha / 58,90%
 • Sòl privat / zones: 17,42 Ha / 41,10%
 • Sostre total: 193.290,63 m2st

Expedients relacionats

No hi ha cap expedient.

Galeria multimèdia